Jaký stupeň má schodiště do druhého patra?

Не секрет, что лестница в первую очередь должна быть безопасной. Одной из характеристик, которые это гарантируют, является угол наклона. Мы все замечали, что разные лестницы имеют разный угол наклона: если в больницах он один, то в частных домах явно другой. Именно об этом подробнее и расскажет статья ниже.

Co to je?

Лестницы являются одними из самых потенциально опасных конструкций, с которыми мы встречаемся едва ли не ежедневно. По этой причине существует ряд требований и ограничений, которые гарантируют относительно безопасное их использование.

Požadavky

Наиболее частый угол наклона для лестничного пролета – это 45 градусов. Důvod je jednoduchý – je to nejpohodlnější. Однако такая лестница может занимать много места в помещении. Четкой нормы по отношению к лестницам в целом нет, однако границы допустимого угла наклона ясно прописаны. Например, ознакомиться с ними можно в таком документе, как СНиП.

Самый крутой допустимый наклон – 75 градусов. Увеличивать этот показатель не рекомендуется (актуально только для частных домов). Лестницы, крутизна которых составляет меньше 30 градусов, в жилых или некоторых других зданиях не строятся, лишь за редкими исключениями. Такие параметры предполагают обслуживание лишь определенной категории населения. В жилых помещениях устанавливаются модели со средним углом наклона, в то время как слишком высокие или слишком низкие показатели характерны для различных общественных зданий.

На практике, конечно, не всегда удается соблюдать ограничения. Нередко из соображений экономии даже на даче могут строить слишком крутую и неудобную лестницу. Если помещение небольшое, допускается строить конструкцию, угол наклона которой будет доходить до 60 градусов.

Однако подобной лестницей пользоваться будет тяжело и опасно. Причем более опасным будет спуск.

Normy

Předpokládá se, že úhel sklonu by měl být menší než 40 stupňů. Obvykle to platí pro schody umístěné v soukromém domě. В противном случае по ней не смогут передвигаться дети и люди преклонного возраста. Однако все зависит от разновидности лестницы. Podle GOST by se měl úhel sklonu schodů pro domácnost lišit od 30 do 45 stupňů. Indikátor pro rampy nebo ploché modely je 30 stupňů.

READ
Co byste si s sebou neměli brát na rybářský výlet?

Normy ve stupních pro strmé nebo připojené modely jsou od 45 do 75. Evakuační schody mohou mít úhel sklonu nad 75 stupňů. Oficiální dokumenty nám také říkají, že výpočty schodů pro dvoupodlažní domy je třeba provést pouze pro jeden let. Pokud je schodiště určeno pro jednu osobu, pak by jeho šířka neměla být menší než 80 cm, a pokud pro dva, pak ne menší než 100 cm.

Jak vypočítat?

Úhel stoupání schodů lze vypočítat nezávisle, bez pomoci profesionálního designéra. Za zmínku také stojí, že schodiště se standardním sklonem může zabrat hodně místa, takže si optimální sklon můžete nastavit sami. Je důležité, aby schodiště bylo pohodlné, a ne pouze kompaktní. Однако итоговый расчет будет зависеть от разновидности конструкции. Параметры для приставной и обычной лестницы будут различными. На расчет влияют частота эксплуатации, количество ступеней, прочность лестницы, строительные материалы, а также место, где будет находиться конструкция.

Задача проектировщика – правильно определить высоту ступенек, при которой переход на второй этаж будет причинять минимальное количество дискомфорта. Экспериментальным методом было установлено, что идеальный показатель высоты ступеньки для взрослого человека – 15 см. Нормальный показатель ширины ступеньки – 30 см. Таким образом, средний наклон шага будет варьироваться от 30 до 45 градусов. Далее необходимо начертить прямоугольный треугольник, гипотенузой которого будет являться лестница, а катетом – ее высота. Максимальный угол наклона здесь не будет превышать 45 градусов. Угол наклона высчитывается с помощью расчета глубины и высоты степеней. Формула расчета угла наклона лестницы – это тангенс угла. Он представляет собой высоту (один из катетов треугольника, являющийся высотой ступени), разделенную на другой катет.

Еще один способ узнать предельный или оптимальный угол наклона лестницы – использовать онлайн-калькулятор, его можно найти на просторах интернета. Количество ступенек также можно рассчитать по формулам.

Jak správně měřit?

Важно правильно произвести все измерения, в противном случае лестницей будет очень тяжело пользоваться. Длина шага взрослого – от 60 до 64 см. Длина ступни взрослого – от 23 до 28 см в среднем. Оптимальная высота ступеньки должна быть от 15 до 20 см. Если не учитывать данные параметры, можно получить травмы, пользуясь лестницей. Измерения важно проводить посредством обычной строительной рулетки. При помощи нее измеряется расстояние от потолка и до места расположения самой нижней ступени лестницы. Проще говоря, необходимо снять размеры условного прямоугольного треугольника. Далее на бумаге рисуется этот треугольник и определяется примерное значение крутизны.

READ
Jak rychle rostou jahody ze semen?

Teprve poté jsou získané hodnoty porovnány s normami, které jsou stanoveny pro obytné nebo jiné prostory. Pokud vše odpovídá normám, lze provést další výpočty. Pokud tomu tak však není, je třeba předběžné hodnoty upravit a uvést do norem. Je také vhodné porovnat hodnoty s doporučenými, aby se žebřík pohodlně používal.

Pokud je úhel sklonu příliš strmý nebo příliš nízký, můžete posunout spodní stupeň a provést výpočty znovu. Po tom všem přejděte na kresbu. Aplikuje se na milimetrový papír. Nejlepší je použít to, aby kresby byly co nejpřesnější. Nyní můžete pro pohodlí použít speciální programy, které vám umožní vytvářet přesné výkresy s uvedením všech detailů.

Užitečné tipy

Před použitím žebříku je nutné z bezpečnostních důvodů zkontrolovat všechny parametry. Jeden pochod by měl obsahovat 3 až 17 kroků. Není potřeba instalovat další schůdky, protože to může vést ke zranění nebo nepříjemnostem. Staří lidé nebudou vždy schopni vylézt takové schody. Nejlepší je také lichý počet kroků: každý si tuto skutečnost pravděpodobně všiml téměř od dětství. Причина банальна: легче подниматься по лестнице в том случае, если подъем начинается и завершается с шага одной и той же ногой. Pokud je obtížné vypočítat optimální úhel sklonu, můžete postupovat z poměru 1 ku 1. To je 45 stupňů. Můžete také použít poměr 1 až 2. Ve stupních se tato hodnota bude lišit od 26 do 40.

Než začnete navrhovat, musíte mít úplnou představu o tom, jak bude schodiště vypadat. Musíte také vybrat budoucí umístění schodů. Také stojí za to přemýšlet o zábradlí předem, pokud je plánujete instalovat. Je důležité pochopit, že všechny kroky musí mít stejnou velikost. Nejlepší je, když je schodiště promyšleno ve fázi návrhu konstrukce, ve které bude umístěno.

Строить лестницу в здании, которое уже возведено, не всегда легко и безопасно, здесь нужно учитывать много нюансов. Место под лестницу отводят специальное. Все должно быть указано в общем плане. Такой чертеж должен быть подробным и содержать все характеристики конструкции: ширину и глубину ступеней, их количество, угол наклона и так далее. Не последнее место занимает и дизайн лестницы.

Musí být promyšlen předem a nemůže ovlivnit úhel sklonu ani jiné konstrukční parametry. Použité materiály musí být dostatečně pevné, aby vydržely úhel sklonu a osoby, které mohou na konstrukci současně lézt.

Pokud existuje několik schodišť, musí být pro každé vytvořen diagram a musí být provedeny výpočty. Каждый пролет в этом смысле индивидуален и для всех будут учитываться различные характеристики. Новички могут воспользоваться готовыми схемами лестниц. Однако нельзя их применять сразу же. Важно их откорректировать под свои параметры. Именно этой категории людей помогают онлайн-калькуляторы. Если вы сомневаетесь в правильности своих расчетов, то можно сверить их со специальными таблицами. Они содержат в себе оптимальные углы наклона лестниц в зависимости от высоты этажа, потолка и так далее. По таблицам также можно узнать, какое количество ступеней является оптимальным для той или иной лестницы с определенным углом. Чем меньше угол наклона, тем больше должны быть ступени и тем больше площади займет лестница.

READ
Kde nejlépe roste šťovík?

Профессиональные строители не используют измерения в градусах. Вместо этого они измеряют все в процентах. Например, 100% уклон – это 90 градусов. Порой в таблицах можно найти именно такие значения, а не в градусах. Za optimální výšku zábradlí se považuje od 90 do 100 cm. Если перила меньше, то поднимающиеся будут вынуждены наклоняться. Слишком высокие перила тоже будут неудобны для тех, кто поднимается, опираясь на них. Угол наклона не высчитывают для винтовых лестниц. В этом случае давление оказывается на ступени. Ступени должны выдерживать нагрузку, а также иметь оптимальный и удобный размер.

Na závěr stojí za zmínku, že výpočet úhlu sklonu a vytvoření výkresu schodiště se mnohým zdá obtížné. Ale profesionální stavitelé tvrdí, že ve skutečnosti je všechno mnohem jednodušší a dokonce vzrušující.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: