Lze drcený kámen nahradit štěrkem?

Jaké plnivo lze použít k přípravě betonu v projektové výstavbě – je možné si vybrat mezi drceným kamenem nebo štěrkem, aniž byste riskovali porušení technologických norem? Proč odborníci takovou náhradu nedoporučují?

Odpovědi na tyto otázky je třeba hledat, jakou roli hraje drcený kámen ve složení betonu. Toto plnivo hraje roli rámu v monolitu, takže se od něj vyžaduje řada určitých vlastností. Odchylka od technologie povede k tomu, že výsledný beton nebude mít stanovenou pevnost a nebude schopen zajistit stabilitu při zatížení. Pro získání betonu, jehož vlastnosti jsou přijatelné v projektové výstavbě, je nutné do roztoku přidat drcený kámen na beton nejen v daném poměru, ale vhodném pro řadu parametrů.

Jaké jsou funkce drceného kamene v betonu

Použití štěrku v takových případech není odůvodněno jeho cenou, protože je porušena řada základních charakteristik kritických pro betonový monolit. Drcený kámen v betonu plní několik funkcí:

  • jednotlivé částice zapadají do struktury, která vytváří rámec pro navázání dalších plniv;
  • materiál s nízkou vločkovitostí umožňuje vytvářet stabilní vazby mezi cementem a plnivem;
  • okraje drceného kamene ve tvaru krychle dobře zapadají do jakéhosi zdiva, což dává monolitu pevnost ve všech směrech;
  • Když beton tvrdne, voda kolem částic nevytváří oblasti, které nejsou vyplněny pojivem.

Proto se v projektové výstavbě považuje za normu nakupovat drcený kámen 20 40, aniž byste se pokoušeli jej nahradit levnějším štěrkem. Pro pevnost betonu má velký význam podobný ukazatel drceného kamene a odpovídá mu pouze materiál žulového původu. Štěrk a drcený vápenec nedávají efekt tvorby monolitu, který je vhodný pro vytváření podlah, stěn, základů kapitálových staveb a vícebytových výškových budov.

Zásadní rozdíly mezi drceným kamenem a štěrkem

Zásadním rozdílem mezi štěrkem a drtí není pouze velikost kamenů – při těžbě a zpracování se štěrk prosévá, aby se získala homogenní frakce o zrnitosti přibližně 5 mm. Ale za prvé to nestačí k vytvoření pevného rámu v monolitu a za druhé, zaoblený tvar částic neposkytuje efekt stohování a dobrý kontakt s pojivem.

READ
Jaký stupeň má schodiště do druhého patra?

Charakteristika štěrku

Drcený štěrk, který má dostatečnou pevnost pro nízkopodlažní výstavbu a plnění silnic, nevytváří strukturu a podmínky v betonovém řešení pro získání charakteristik na úrovni M350 třídy B25, a to zjevně nestačí pro seriózní projekt. Navíc mrazuvzdornost betonu na drceném štěrku nesmí překročit 100-150 cyklů, jeho šupinatost v závislosti na původu převyšuje žulovou drť o 2-17%.

Pouze dva ukazatele drceného štěrku se liší k lepšímu – stojí méně a často má nižší radiační pozadí. Ale s přihlédnutím k požadavkům moderní stavební techniky to nelze považovat za výhodu.

Charakteristika žulového drceného kamene na beton

Přidáním žulového drceného kamene do betonu dáte maltě a budoucímu monolitu vlastnosti, které neomezují její použití ve výstavbě velkého rozsahu. Vlastnosti drceného žulového kamene, frakce 20-40 běžné v monolitickém a silničním stavitelství, jsou v následujících mezích:

  • pevnostní stupeň od 800 do 1600;
  • mrazuvzdornost – 300 – 400 cyklů;
  • vločkovitost – od 5 do 23 % s objemovou hmotností 1,31-1,38 t/mXNUMX;
  • možnost použití při stavbě mostů a nadjezdů, výškových monolitů a jiných masivních konstrukcí.

Potřeba splnit požadavky norem na pevnost a stabilitu staveb je natolik závažná, že je lepší nakupovat drcenou žulu za cenu za kostku vyšší než štěrk, ale neriskovat konstrukci ve fázi výstavby a následně, když dojde je uveden do provozu.

Nejběžnější frakce drceného kamene pro stavebnictví

Pro získání betonu třídy ne nižší než M350 s nezbytnou mrazuvzdorností a ukazateli kvality je vhodný pouze žulový drcený kámen frakce 20-40. V ojedinělých případech se nahrazuje frakcí 5-20, která zajišťuje dostatečnou stabilitu monolitu v základu nízkopodlažní budovy. Ale pro tvorbu desek a podlahových částí jsou ukazatele této frakce nedostatečné.

15. července u mola v Centrálním parku kultury a oddechu pojmenovaného po M. Gorkém dělníci vybagrovali dno. Spolu s bahnem byly z vody vytaženy trubky, slunečníky, stavební materiál a dokonce i skútry. Tento proces byl pozorně sledován zpravodajem Vechernyaya Moskva. Moskvané Pavel a Anna Korchaginovi rádi chodí na ranní procházku městským parkem. Za prvé, není mnoho lidí – [. ]

Specialisté společnosti Fleet Nerud, kteří mají potřebné prostředky, mechanismy a stavební vybavení, provádějí veškeré podvodní technické práce. Metody, vlastnosti a povaha potápěčského průzkumu do značné míry závisí na cílech stanovených zákazníkem. Specialisté společnosti Fleet Nerud, kteří mají potřebné prostředky, mechanismy a stavební vybavení, provádějí veškeré podvodní technické práce. Metody, vlastnosti a povaha potápěčského průzkumu do značné míry závisí na zákazníkově […]

READ
Co je vícenásobná vakcinace?

Jedním z typů stavebních prací, které se často provádějí, je těžba jam. Stavba jámy je pracný stavební proces. Budoucnost výstavby do značné míry závisí na kvalitě práce v této fázi. Navíc je nutné vzít v úvahu, že výkop a odvoz zeminy jsou dva neoddělitelné pojmy, proto je třeba dbát nejen na uspořádání staveniště, ale i […]

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: