Jaká je role otce při výchově dcery?

Proč je otec pro dceru důležitý a co by měl správný táta naučit svou dědičku? Obchodní psycholožka a psychoterapeutka Yana Yakupova se s Life podělila o tajemství, jak by se muži měli chovat ke svým dcerám.

Často se nám říká, že vztah dívky s její matkou je velmi důležitý, ale ve skutečnosti je téma jejího otce neméně významné. Při výchově dcery je otec, stejně jako matka, klíčovou postavou. Její osobní život v budoucnu závisí na tom, jak se vyvine vztah dítěte s jejím tátou, a na tom, jak vidí vztah svých rodičů. Jak bude žena finančně úspěšná a sebevědomá, jaké bude její sebevědomí. Tedy jak bude skutečně šťastná a zda tento model předá svým dětem. Co by měl otec naučit svou dceru, prozradila v rozhovoru pro Life obchodní psycholožka a psychoterapeutka Yana Yakupova.

Láska a sebepřijetí

Otec svými slovy a činy musí zajistit, aby se jeho dcera naučila milovat samu sebe jako ženu, přijímat její ženskost a sexualitu. Foto © Shutterstock

Otec svými slovy a činy musí zajistit, aby se jeho dcera naučila milovat samu sebe jako ženu, přijímat její ženskost a sexualitu. Foto © Shutterstock

Nejprve samozřejmě musí otec naučit svou dceru milovat se jako ženu, přijímat její ženskost a sexualitu. Táta musí dítěti slovy a chováním sdělit, že je „úžasná dívka“, „princezna“.

Když to rodič jen neříká, ale dává dárky, když ji může zvednout, obejmout, položit si ji na klín, když jí věnuje pozornost. Neposlouchá jen svou dceru, to znamená, že předstírá, že slyší, zatímco je zaneprázdněn telefonem, ale obrací se na ni a snaží se ponořit do problému, slyšet a vidět.

I když jí někdo řekne: „Máš křivý nos,“ odpoví:

Komunikace s vnějším světem

Otec musí své dceři ukázat, jak komunikovat s vnějším světem, komunikovat s lidmi a navazovat obchodní vztahy. Foto © Shutterstock

Otec musí své dceři ukázat, jak komunikovat s vnějším světem, komunikovat s lidmi a navazovat obchodní vztahy. Foto © Shutterstock

Třetí. Je důležité, aby otec naučil dívku komunikovat s vnějším světem, s ostatními lidmi. Máma je o naší vnitřní složce a táta ukazuje, jak interagovat s vnějším prostředím společnosti. A právě přes něj se dítě učí budovat obchodní vztahy a komunikovat za rovných podmínek s mužem. V budoucnu jí to pomůže v budování úspěšné kariéry, včetně osobního podnikání.

Dcera by měla vidět, jak táta navazuje spojení s lidmi, jak komunikuje s přáteli, s partnery, jak oslovuje někoho neznámého a žádá o pomoc, tedy [pozorovat] tuto komunikaci

Je to otec, kdo učí dceru samostatnosti, schopnosti rozhodovat se a nést za ně odpovědnost. Foto © Shutterstock

Čtvrtý bod. Otec učí dívku samostatnosti a odpovědnosti, schopnosti se rozhodovat. Když je dcera malá, matka často funguje jako „síť“: neustále se snaží chránit dítě před nějakým druhem pádu. Matka to běží vyřešit, tatínek naopak pouští a učí ho samostatně chápat určité situace a potíže. Když dívka upadne, něco se jí nedaří, její otec ji podporuje. To znamená, že je důležité, aby dceru pustil, nechal ji být nezávislou, ale pokud se náhle něco stane, poskytne v těžké chvíli oporu.

READ
Je možné na podzim odebírat řízky buxusu?

V závislosti například na tom, v jakém věku se přirozeně mohou pády a chyby lišit, a zde je velmi důležité nekritizovat. Některé chyby je prostě potřeba analyzovat, aniž by to bylo osobní

Učitel-psycholog I. kvalifikační kategorie, vysokoškolské vzdělání v oboru „Speciální psychologie“ a „Logopedie“. Pracovní zkušenosti – 10 let. Oblast činnosti: psychologická pomoc předškolním dětem se zdravotním postižením, konzultace s rodiči v otázkách výchovy a rozvoje dětí, vedení seminářů, mistrovských kurzů a školení pro učitele.

O tom, jak je důležité, aby dítě mělo nablízku milující a starostlivou matku, se toho namluvilo hodně. Ženská fóra jsou plná titulků: „10 způsobů, jak potěšit své dítě“, „Co by měla každá matka vědět o svém dítěti?“ atd.

Málokdo ale mluví o roli otce při výchově dítěte. O tom, jak moc dítě potřebuje tatínkovu pozornost a podporu.

Dnes se tohoto tématu dotkneme a povíme si o důležitosti otcovské výchovy pro rostoucí syny a dcery.

Obsah:

Proč rodina potřebuje tátu?

role otce ve výchově

„Máma“ je první slovo, hlavní slovo. A co je slovo „táta“?

Ve většině moderních rodin je hlavní funkcí otce vydělávat peníze a poskytovat rodině všechny potřebné materiální statky. A po náročném dni si určitě potřebuje odpočinout a nabrat síly u televize nebo počítače.

Výsledkem je, že výchova dítěte ustupuje do pozadí a často je zcela upozaděna.

Táta je vnímán jen jako represivní autorita, na kterou se máma v případě neplechy nebo neposlušnosti obrací: “Až se táta vrátí z práce, dá ti zabrat!”

Výsledkem takových rodinných vztahů je nedostatek důvěry mezi otcem a dítětem, konflikty a nedorozumění, která mohou přetrvat po celý život.

Dá se tomu předejít? Umět.

Hlavní věc je pochopit, že bez otcovy lásky a pozornosti, stejně jako bez matky, bude pro dítě v budoucím dospělém životě velmi obtížné.

Vliv otce na vývoj dítěte

role otce v rodině

Co může dát otec svému synovi nebo dceři od prvních dnů života?

1. Pocit důvěry a bezpečí

Za prvé, otec je pro dítě příkladem chování, zdrojem důvěry a síly. Dítě se vedle svého otce cítí bezpečně.

READ
Jak sušit chmel?

2. Silné sebevědomí

Láska a pozornost nejen matky, ale i otce se stávají klíčem k dalšímu úspěchu dítěte v budoucnu. Má za sebou podporu svých nejbližších, což znamená, že si poradí s jakýmikoli potížemi.

3. Genderová identifikace, správné rozdělení genderových rolí

Dítě od dětství vidí, jak jsou v rodině rozděleny role a poznává model rodinných vztahů.

4. Rozvoj pozornosti a myšlení

Kdo, když ne otec, naučí své potomky skládat puzzle, jezdit na kole a stavět krásné hrady z Lega?

podíl otce na výchově dítěte

5. Přiměřené chování ve společnosti, dodržování společenských norem a pravidel

Otcové jsou na své děti zpravidla přísnější než matky a jsou ve svém jednání důslednější. Otec může pomoci vštípit svému dítěti úctu ke starším a péči o blízké a také ho systematičtěji seznamovat s pravidly chování přijímanými ve společnosti.

6. Udržování rovnováhy v rodinných vztazích

Pro dítě je snazší přežít krizi odloučení od matky, pokud je v rodině otec, který je připraven stát se průvodcem dítěte světem dospělých.

7. Plný fyzický vývoj

Fotbal, hokej, skluzavky – samozřejmě jen s tátou! A rozvinou se motorické dovednosti, objeví se vytrvalost a posílí se imunita.

Jak vidíme, důležitost otce v životě dítěte je těžké přeceňovat. S milujícím a pozorným otcem bude pro dítě růst a vývoj mnohem snazší a zajímavější.

Role otce při výchově dětí

K tomu, aby dítě vyrostlo jako plnohodnotný člen společnosti a také zdravá a harmonická osobnost, prostě potřebuje otcovskou výchovu.

Ale jak ukazuje praxe, nemůžete vychovávat chlapce a dívku stejným způsobem. A v první řadě tátovi.

Vychovávat dceru

otec se nepodílí na výchově

Pro dívky je táta prvním mužem, kterého v životě potká. A její budoucí ženský osud závisí na správném otcovském chování.

 1. Přílišné rozmazlování a oddání se rozmarům, stejně jako přílišná přísnost, rostoucí dceři jen uškodí. Pro tatínky je důležité najít rovnováhu mezi jemností a přísností.
 2. Neméně důležitý je vztah mezi tátou a mámou. Pokud táta projeví péči a pozornost své ženě, dívka to bude vnímat jako zdravý, harmonický vztah mezi mužem a ženou. A bude o ně v budoucnu usilovat
 3. Dívky potřebují neustálý kontakt s otcem: společné procházky, hry, aktivity. Dcera by měla vědět, že jejímu tátovi na jejím životě záleží a její názor je vždy důležitý.
 4. Pro dcery je tatínkova pochvala a uznání velmi důležité. Za její úspěchy ve studiu, za krásnou kresbu, za to, že dnes vypadá prostě báječně. To rozvíjí jejich důvěru v jejich ženskou podstatu a přirozenost.
 5. Důležité je, aby se dcera otce nebála a důvěřovala mu. Ze strachu z rodiče následně vzniká strach z učitele, šéfa a manžela.

Chraňte svou křehkou dceru, když není vedle vás! Vždy víte, jakou trasu a kam vaše dítě jede, co se kolem něj děje, a v případě potřeby okamžitě zavolejte pomocí aplikace „Kde jsou moje děti“.

READ
Co lze vyrobit z hořkých okurek?

Vychovávat syna

otec vychovává syna

Otec je pro chlapce příkladem mužského chování, vzorem. Při pohledu na něj se syn učí takovým vlastnostem, jako je odvaha, rozhodnost, spravedlnost, respekt a láska k blízkým.

 1. Chlapec se musí od dětství učit dělat domácí práce a starat se o matku, sestru nebo babičku. Musí pochopit, že skutečný muž umyje nádobí, zatluče hřebík a bude bojovat proti tyranům.
 2. Chlapci, stejně jako dívky, potřebují trávit čas s tátou co nejčastěji. A nejlépe ne při hraní počítačových her, ale na čerstvém vzduchu.
 3. Je to otec, kdo musí naučit svého syna nést zodpovědnost za své vlastní činy.
 4. Je mylné se domnívat, že pokud otec projeví svému synovi vřelost a náklonnost, vyroste z něj bázlivý a slabý. Chlapci, stejně jako dívky, také potřebují péči a pozornost.
 5. Vztah budoucího mladého muže k ženám je vždy utvářen příkladem jeho rodičů. Pokud otec uráží a ponižuje svou matku, syn se bude považovat za oprávněného udělat totéž.
 6. Chlapec potřebuje uznání svých mužských kvalit od svého otce. Čím častěji táta chválí svého syna za úspěchy a podporuje ho v neúspěších, tím silnější a sebevědomější se budoucí muž stává.
 7. Synové mnohem silněji než dcery prožívají fakt, že otec v rodině je „prázdné místo“, které nemá vlastní názor. Tato situace obvykle nastává u silné, dominantní matky. Chlapec se nedobrovolně začne považovat za stejně bezcenného a zbytečného jako jeho otec. To vede k nízkému sebevědomí, depresím a úzkostným poruchám, zejména v dospívání.
 8. Pokud v rodině „vládne show“ příliš drsný a despotický otec, syn vyroste zahořklý a krutý vůči těm slabším.

Chlapci mají tendenci vyhledávat dobrodružství a vystavovat se riziku! Chraňte svého syna, i když nejste poblíž: vždy víte, kde je, co se kolem něj děje, a v případě potřeby okamžitě zavolejte pomocí aplikace „Kde jsou moje děti“.

„Všechny druhy otců jsou důležité, ale je potřeba různých otců“: jaké typy otců existují?

roli otce při výchově dcery

Žádní dva tatínkové nejsou stejní. Někdo tráví se svými dětmi celý víkend, jiný by tento čas raději strávil hraním nové počítačové hry.

Psychologové identifikovali 9 typů chování charakteristických pro mužské otce:

1. Táta – “Máma”

Starostlivý otec, který se o péči o miminko dělí s manželkou. Může ho samostatně krmit, koupat a uspat.

2. Táta je „podnikatel“

Takový táta moc dobře ví, jak vydělat peníze, ale absolutně nemá pochopení pro výchovu dětí. Svou rodičovskou funkci vidí pouze v materiální podpoře rodiny. Je dobré, když ví, v jaké třídě dítě je.

3. Táta je „svátek“

Ne nutně rozvedený, jen velmi angažovaný otec. Počítačové hry, auta, sport, ale ne dítě. A každý náznak otcovy pozornosti dítě vnímá jako svátek.

4. Táta – “Karabáš-Barabáš”

Rozzlobený, někdy krutý a tyranský otec. Jeho heslem je „nadávat, nadávat a ještě jednou nadávat“. Pak snad z dítěte vyroste něco, co stojí za to.

READ
Proč potřebujete zahradní hranici?

Z takové výchovy zpravidla „rostou“ pouze úzkosti, nervové poruchy a psychické problémy syna či dcery.

5. Táta – “Oblomov”

Ano, ano a jeho oblíbená pohovka. V rodině je takový tatínek vnímán jako kus nábytku, zdá se, že existuje, ale jeho názor nikdo nebere v úvahu a nemá volební právo. Celá výchovná funkce spočívá v hrozivém řevu na zlobivé dítě, které mu brání sledovat další fotbalový zápas.

roli otce při výchově dcery

6. Táta vážka

Táta, formálně žijící v rodině, ale cítí se svobodný a svobodný. Dítě je jím vnímáno jako obtěžující zátěž. Při první příležitosti se takový táta snaží proměnit v „nedělního“ tátu.

7. Táta má „pod palcem“

Záleží na názoru manželky. Věnuje čas dítěti, ale v jakýchkoli potížích se ztratí a čeká na pomoc od manželky.

8. Táta je „superhrdina“

Milý, citlivý, sympatický člověk. ale ne pro svou rodinu. Podílí se na výchově dítěte, dokud někdo z jeho přátel nepotřebuje jeho praktickou radu s nákupem pračky.

9. „Neděle“ táta

Jedná se o rozvedeného tatínka, kterému matka nechává děti na víkendy či prázdniny. Může vzít své dítě na procházku do parku, vzít ho do zábavního centra nebo koupit drahou hračku. Zde zpravidla celá výchovná funkce končí.

Pravděpodobně již znáte sebe nebo svého manžela jako jeden z těchto typů. Mohou být buď kombinovány v jednom muži, nebo transformovány jeden do druhého. Například „sváteční“ táta se může dobře proměnit v tátu „Oblomova“.

Ano, ne všichni otcové mohou být vzory a příklady mužnosti. Ale pro dítě je mnohem horší, když táta není v rodině vůbec.

Dítě vyrůstá bez otce – jaké to má důsledky?

Podle Rosstatu za rok 2019 je ze 17 milionů ruských rodin asi 6 milionů neúplných. A každým rokem je toto číslo větší a větší.

Nepřítomnost otce v rodině především negativně ovlivňuje dítě:

 • Děti se vždy velmi obávají rozvodu rodičů. I když je dítě navenek klidné, žije v něm bolest ze ztráty otce (a děti rozvod vnímají jako ztrátu nebo smrt). Proto u mnoha dětí, jejichž rodiče se rozešli, dochází ke zhoršení chování a celkového blaha, trpí pozornost a paměť a mohou se vyvinout nervové poruchy.
 • Chlapec vyrůstající bez otce nemá žádný vzor. Matka samozřejmě může syna naučit být upřímnému, starostlivému a pozornému, ale nemůže se pro něj stát příkladem správného mužského chování. Chlapci vychovávaní pouze matkami proto často vyrůstají bázliví a dětinští.
 • Dívky, které v dětství nemají žádnou zkušenost s komunikací s opačným pohlavím, často hledají nedosažitelný ideál mezi muži, usilují o něj a jsou neustále zklamané.

Proto je důležité, aby žena vychovávající dítě bez manžela měla ve svém okolí muže, ze kterých by si její syn či dcera mohli vzít příklad, v nichž by viděli vzor mužnosti. Může to být dědeček, strýc, učitel nebo trenér.

READ
Kdy dostali indiáni koně?

A za žádných okolností by matky neměly zakazovat svému dítěti, aby vidělo svého otce a komunikovalo s ním, pokud je to možné. Otec dítěte vždy zůstane otcem, i když nezvládl roli manžela a hlavy rodiny.

Co dělat, když se táta nepodílí na výchově svého syna nebo dcery?

role otce v životě syna

Často se stává, že formálně je otec v rodině, ale do života dítěte se vůbec nezapojuje.

Co by měly matky v takové situaci dělat?

  Stejně jako dítě ve 3 letech začíná prožívat krizi „já sama“, tak mnoho žen s nástupem mateřství začíná pociťovat stejné příznaky: „Nakrmím se, vykoupu se, budu chodit s dítětem. moje maličkost.”
  V důsledku toho se otec ocitne bez práce a není divu, že jeho otcovské city zůstávají v zárodku.

Proto je důležité, aby maminky odcházely od novopečeného tatínka s miminkem co nejčastěji a některé starosti přenesly na jeho silná bedra.

Rady psychologů pro milující tatínky

role otce v životě člověka

 1. Podílejte se na výchově svého dítěte od prvních dnů jeho života. Přesvědčte svou ženu, že jste schopni postarat se o novorozence.
 2. Choďte a hrajte si s dítětem častěji. Společné hraní her a aktivit pomůže vytvořit mezi vámi důvěryhodný vztah a oba vás nabije pozitivní energií.
 3. Na své dítě klást jen rozumné požadavky. Vyvarujte se použití fyzické síly a slovních hrozeb. Jejich použití vytváří podobné chování u dětí a může způsobit výskyt takových nepříjemných charakterových rysů, jako je nepřátelství, krutost a tvrdohlavost.
 4. Hodnotíme činy dítěte, ne jeho osobnost. Ne „jsi špatný“, ale „udělal jsi něco špatného“.
 5. Chvalte své dítě častěji za jeho úspěchy. Pokud se dítěti něco nedaří, podpořte ho.
 6. Bez ohledu na to, jak jste po práci unavení, určitě se svého syna nebo dcery zeptejte, jak probíhal jeho den, a zahrajte si s ním klidné hry.
 7. Mnoho tatínků věří, že vychovávat dítě znamená neustále ho kontrolovat, zakazovat a trestat. Taková výchova povede k rozvoji sebedůvěry a nízkého sebevědomí u syna nebo dcery.
 8. Neváhejte své dítě obejmout a políbit. To je velmi důležité pro jeho emoční vývoj.
 9. Nehádejte se a neřešte věci s manželkou v přítomnosti vašeho dítěte. Pokud nastane konfliktní situace, prodiskutujte ji v soukromí.
 10. Táta je průvodcem dítěte světem dospělých. Rozvíjejte ve svém synovi nebo dceři zvědavost, povzbuzujte jeho zájmy a koníčky a buďte připraveni odpovědět na jakoukoli otázku, která ho zajímá.

Bez ohledu na to, jak dobrá je matka dítěte, bez ohledu na to, jak moc dělá pro jeho vývoj, nemůže nahradit výchovu svého otce. Jen společně rodiče mohou dát miminku potřebná vodítka do života a vychovat z něj psychicky vyzrálou osobnost.

Proto, milí tatínkové, milujte své děti a pečujte o ně! A pak můžete své poslání – být otcem – považovat za dokonale splněné!

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: