Jak nastavit panty dveří?

Ivanova Alexandra

Nákup vysoce kvalitních interiérových dveří od spolehlivých výrobců a jejich správná montáž může kupujícího po dlouhou dobu zachránit před poruchami produktu a nutností oprav. Ale i přes tato opatření vede porušení provozních požadavků často k řadě problémů. V tomto případě je možné, že bude vyžadována úprava pantů interiérových dveří nebo jejich kompletní výměna.

Nutnost seřízení pantů interiérových dveří

Životnost interiérových dveří závisí ze 70–75 % na jejich kvalitě.

Zbývající podíl vlivu je rozdělen mezi následující faktory:

 • kvalita instalačních prací;
 • správnost nastavení skrytých závěsů;
 • soulad provozu se stanovenými normami (v závislosti na materiálu, ze kterého jsou dveře vyrobeny);
 • stupeň přesnosti při používání konstrukce;
 • dostupnost potřebné péče;
 • život.

Služba seřízení pantů objednaná u specialisty je často drahá. Pokud se vyskytnou drobné problémy například s otevíráním a zavíráním křídla, v mnoha případech si se situací poradíte sami. To nevyžaduje speciální dovednosti.

To platí i pro problémy jako:

 • pokles dveřního křídla;
 • samovolné otevírání a zavírání konstrukce;
 • dotýkat se spodní části podlahové krytiny atd.

Požadované nástroje

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

K provedení práce na seřízení závěsů vnitřních dveří budete potřebovat sadu nástrojů:

 • šroubovák;
 • sekáč;
 • kladivo;
 • olovnice nebo laserová hladina;
 • šestiúhelník.

Vlastnosti šestiúhelníkového nastavení

Pro upevnění příslušenství, vč. a dveřní závěsy, často se používají šrouby s vnitřním šestihranem.

Chcete-li upravit zařízení pomocí tohoto nástroje, musíte provést následující kroky:

 1. Vyberte šestiúhelník, který odpovídá velikosti spojovacího prvku.
 2. Zasuňte nástroj do vybrání odpovídajícího montážního prvku až na doraz.
 3. Použijte sílu a otočte šestiúhelník. Zvyšte zatížení, dokud nedosáhnete kroucení.

Použití šestihranu je pohodlnější než použití běžného šroubováku. Z hlediska technických vlastností je 10krát lepší než jiné podobné nástroje. Hlavním rysem šestiúhelníku je jeho vysoká torzní rychlost.

Jak upravit smyčky – návod

Než začnete sami upravovat panty, musíte:

 1. Zjistěte příčinu problému. V případě nesprávného otevření/zavření dveřního křídla zkontrolujte svislou polohu prvků pomocí olovnice. Pro zjištění těsnosti lícování se doporučuje vložit mezi dveřní křídlo a rám list papíru.
 2. Připravte problematické konstrukční prvky pro nadcházející práci. Pro přístup k pantům může být nutné odstranit dveřní křídlo.
READ
Jak urychlit růst cibule na zeleni?

Po dokončení přípravných prací můžete začít s opravou. Algoritmus akcí závisí na příčině problémů.

Pokud je volný střih

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Jednou z nejčastějších poruch, ke kterým dochází při provozu interiérových dveří, je prověšení křídla a jeho volné uložení. Tento problém se nejvíce týká těžkých a masivních konstrukcí.

Běžné příčiny netěsnosti dveří:

 • zkreslení, ke kterému dochází v kloubech smyček;
 • nedostatečná hloubka pantů do zárubně.

Chcete-li odstranit zkreslení, musíte provést následující kroky:

 1. Vyjměte křídlo dveří z pantů.
 2. Odstraňte zbývající pěnu a dekorativní prvky.
 3. Identifikujte místa zkreslení pomocí měřicích přístrojů.
 4. Zajistěte zapuštěné nosníky, které slouží jako podpěry pro zárubeň. Pokud jsou spojeny pod úhlem 45 stupňů, měl by být použit vodorovný šroub, který je drží pohromadě.
 5. Box zpevněte zašroubováním dalších šroubů.
 6. Vyplňte vzniklé dutiny polyuretanovou pěnou. Je důležité vzít v úvahu, že při sušení se jeho objem zvětší 2krát. Aby nedošlo k deformaci nosníků, před použitím pěny se doporučuje pečlivě přečíst pokyny pro její spotřebu.
 7. Nainstalujte dveře a ozdobné lišty.

Aby nedošlo k poškození dveřního křídla a rámu, je doporučeno provádět práci s velkou opatrností.

Pokud problém vznikl kvůli nedostatečné hloubce pantů do zárubně, budete muset co nejvíce dotáhnout upevňovací šrouby.

Pokud se toto opatření ukáže jako neúčinné, budete muset odstranit panty a prohloubit výklenek.

Pozornost! Pokud jsou závěsy nevhodné pro další použití, je nutné je vyměnit. V tomto případě se doporučuje zvolit kování větší velikosti než předchozí. Pokud má dveřní křídlo velkou hmotnost, je vhodné nainstalovat třetí (přídavný) závěs. To pomůže snížit zatížení dvou hlavních.

Při těsném otevření

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Důvody pro těsné otevření vnitřních dveří mohou být:

 • nadměrné prohlubování smyček
 • bobtnání dveřního křídla nebo rámu.

V prvním případě budete muset upravit závěsy podle algoritmu akcí popsaných v předchozím odstavci nebo znovu nainstalovat upevňovací prvky.

Bobtnání plátna je problém typický pro dřevěné konstrukce. K jeho odstranění je nutné dát dveřím původní geometrický tvar. Postup spočívá v pečlivém odstranění části masivního dřeva v problémových partiích pomocí hoblíku. Poté by měla být na poškozený povrch aplikována vrstva barvy.

READ
Který druh melounu nemá semena?

Při samovolném otevření

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Důvodem samovolného otevření/zavření dveří může být nesprávná instalace rámu, konkrétně naklonění dopředu nebo dozadu. Chcete-li problém vyřešit, budete muset upravit jeho polohu.

Při otevírání nebo zavírání dveří sami byste měli rám vyrovnat svisle. V tomto případě je nosník, na kterém jsou kování instalovány, upraven. Měli byste také zkontrolovat, zda jsou panty zarovnané.

Pokud je krabice správně nainstalována a kování je umístěno na stejné ose, doporučuje se vyměnit panty za nové. Důvod může spočívat v jejich opotřebení.

Vlastnosti nastavení různých modelů

Existují různé typy pantů pro interiérové ​​dveře. V závislosti na zvolené možnosti může mít technologie pro jejich úpravu určité vlastnosti.

Motýly

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

„Butterfly“ je jednou z variant nadzemních jednodílných smyček. Je vhodný pro dveře s nízkou hmotností. Tento model získal své jméno díky podobnosti svého tvaru s křídly motýla. Profesionálové takové smyčce říkají karetní smyčka.

Motýl lze nastavit v různých rovinách:

 1. Horizontálně. Práce se provádí pomocí seřizovacího šroubu. Měli byste ji trochu povolit a vyrovnat dveře. Doporučuje se střídavě povolovat a utahovat šroub a pokaždé zkontrolovat výsledek.
 2. Sem a tam. Musíte mírně povolit upevňovací šroub na horním závěsu. Poté utažením a povolením byste měli dveře vyrovnat.
 3. Vertikálně. Nastavení se provádí pomocí horních a spodních šroubů na instalační podložce.

Pro efektivní provedení práce a dosažení požadovaného výsledku musí být akce přesné a přesné.

Skryté

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Seřízení skrytých pantů interiérových dveří nevyžaduje demontáž dveřního křídla. Pokud začnete pracovat ihned po zjištění problému, lze nastavitelnou mezeru rychle obnovit na požadovanou úroveň.

Pokud odložíte opravy na pozdější dobu, plátno se může posunout nebo začít prohýbat. V tomto případě bude mnohem obtížnější problém vyřešit.

Práce se provádějí současně v několika rovinách.

Při odstraňování problémů postupujte takto:

 1. Upravte výšku plátna, nastavte určitou mezeru ve spodní části a zároveň ji udržujte nahoře.
 2. Nastavte křídlo dveří vodorovně a vyrovnejte dveře s rámem.
 3. Nastavte tlak otáčením nastavovacího excentru. V důsledku tohoto působení by mělo být dveřní křídlo přitlačeno k rámu po celém obvodu.

Velikost nastavení se pohybuje od 1 do 5 milimetrů v závislosti na výrobci.

READ
Jak umístit větve vánočního stromku?

Mortise

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Seřízení zadlabacích závěsů se provádí pouze ve směru dopředu a dozadu.

Chcete-li to provést, měli byste postupovat podle následujícího postupu:

 1. Odstraňte všechny dekorativní prvky ze smyčky.
 2. Povolte upevňovací šrouby umístěné na dvou vnějších pantech.
 3. Vyrovnejte polohu dveří vzhledem k rámu.
 4. Zajistěte plátno utažením upevňovacích prvků.

Pokud tato metoda nepřinese výsledky, bude vyžadována úplná výměna závěsů.

Panty se zavíračkou

Pokyny pro nastavení vnitřních dveřních závěsů sami - krok za krokem nastavení různých modelů

Nastavení závěsů se zavíračem se provádí ve třech směrech:

 1. Vertikálně – uvolněním upevňovacích prvků umístěných v bočních částech těla závěsu a jejich vyrovnáním s následnou fixací.
 2. Horizontálně – pomocí excentru umístěného ve střední části těla.
 3. Do hloubky – otáčením speciálního šroubu umístěného v drážce na těle.

Na provozuschopnost interiérových dveří má vliv více faktorů. Mohou vést k problémům při provozu konstrukce. Pokud začnete s opravami včas, ve většině případů lze poruchu opravit sami bez dalších finančních nákladů. To bude vyžadovat minimální sadu nástrojů. Někdy ale opravy nemusí vést k požadovanému výsledku. V takových případech je nutná kompletní výměna celé dveřní jednotky. Aby se věci nedostaly do extrémních opatření, doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu jeho provozu.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: